Полонська-Василенко Наталія

Полонська-Василенко Наталія
Полонська-Василенко Наталія (31.01.1884 р. – 08.06.1973 р.) – одна з провідних представниць державницької школи в українській історіографії, автор майже 200 наукових праць, присвячених історії Запоріжжя та Південної України. Член Наукового товариства імені Шевченка, академік Української Вільної Академії наук та паризької Міжнародної Академії наук.

Закінчила історико-філологічний факультет Університету св. Володимира (КНУ ім. Тараса Шевченка). Була членом Постійної комісії, яка займалася складанням біографічного словника видатних діячів України, членом Археографічної комісії.

У вересні 1943 року емігрувала до Німеччини, де з 1945 по 1972 рр. була деканом філософічного факультету Українського вільного університету. Була членом Міжнародної академії наук у Парижі.

Рецензії

-