Кулешов Сергій

Кулешов Сергій

Кулешов Сергій Георгійович – відомий український документознавець, автор численних наукових праць і член редакційних колегій провідних українських видань з питань документознавства, бібліотекознавства, книгознавства. в Україні та за її межами.

С. Г. Кулешов працює в низці колегіальних органів, зокрема, він – Член наукової ради держкомархіву України, нормативно-методичної комісії цього державного комітету, вченої ради УНДІАСД, Експертної ради ВАК України з історичних наук, технічного комітету зі стандартизації ТК 144 «Інформація і документація», заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій при УНДІАСД. Він є членом редакційних колегій щорічника «Студії з архівної справи та документознавства», міжвідомчого збірника наукових праць «Архівознавство. Археографія. Джерелознавство», археографічного щорічника «Пам’ятки», збірника наукових праць «Термінологія документознавства та суміжних галузей знань», журналів «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», «Вісник Книжкової палати», «Бібліотечна планета» тощо. Автор низки навчальних видань для студентів.

-