Матяш Ірина

Матяш Ірина
Матяш Ірина Борисівна (18 квітня 1961 р.) – архівознавець, джерелознавець, науковець у галузі біографістики, доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техники України. Закінчила філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вже підчас студентства розпочала активну наукову діяльність (дослідження біографії І. Л. Андроникова, літературознавче джерелознавство, приймала участь в житті наукового студентського гуртка «Слово, яке веде до бою»). Отримала вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни». Захистила докторську на тему «Архівна наука і освіта в Україні 1917-1930-х років». У 2004 р. Ірині Матяш було присвоєно звання професора зі спеціальності «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни». З червня 2011 року Ірина Борисівна займає посаду помічника Міністра юстиції України з питань архівної сфери.

Написала понад 50 праць з історії та проблематики архівознавства. Має численні нагороди, серед яких почесна грамота Кабінету Міністрів України (2004), грамота Верховної Ради України (2009), почесні знаки «Софія Русова» (2007), почесна грамота Міністерства закордонних справ України (2007), лауреат премії ім. М. Костомарова НАН України (2001) та ім. В. Веретенникова Головархіву України (2000).
-