Стужук Олеся

Стужук Олеся
Літературознавець, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія», науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Автор низки статей з проблем фантастознавства й шевченкознавства.

Рецензії

-