Бондарчук Юрій Вікторович

Боднарчук Юрій
Доктор фiзико-математичних наук, професор, завiдувач кафедри математики Нацiонального унiверситету «Києво-Могилянська академiя». Професор Ю. В. Боднарчук є автором понад 40 наукових праць, багатьох науково-методичних розробок, серед яких навчальнi посiбники з лiнiйної алгебри та аналiтичної геометрiї, дискретної математики, математичної логiки та теорiї алгоритмiв, вищої математики. За посiбник «Основи дискретної математики» (у спiвавторствi з Б. В. Олiйник) Юрiй Вiкторович отримав премiю iменi Петра Могили (2009 р.).

Праці:
  • Бондарчук Ю., Олійник Б. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 175 с.
  • Бондарчук Ю., Олійник Б. Основи дискретної математики. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 160 с.
-