Перевозчикова Ольга

Перевозчикова Ольга
Перевозчикова Ольга Леонідівна (01.12.1947 р. – 07.10.2011 р.)   була українським фізиком, доктором фізико-математичних наук (1990 р.), професором (1992 р.), член-кореспондентом НАН України за фахом «Інформаційні технології» (2003 р.), була заслуженим діячем науки і техніки України (2009 р.), завідувачем відділом Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, лауреатом Премії НАН України ім. В.М.Глушкова (1999 р.) та двічі лауреатом Державної премії України (1991 і 2002 рр.). Була професором Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного технічного університету «КПІ», Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва та Університету економіки і права КРОК.
-