Кримський Сергій

Кримський Сергій
Кримський Сергій Борисович (02.06.1930р. 30.06.2010р.)   був українським філософом, культурологом. Лауреатом Шевченківської премії (2005), премій ім. Д. Мануїльського (1990), ім. М. Туган-Барановського (2000), ім. Д. Чижевського (2001). Заслуженимй діячем науки і техніки України (1996), членом Нью-Йоркської академії наук (1995). Автор був яскравим представником Київської філософської школи, в його доробку понад 200 наукових праць, присвячених проблемам логіки й методології науки, культурології, філософської антропології.

Розробляв засади перетворення знання (динаміки теорій), прийоми витлумачення (як операції зворотної абстракції), засади узагальненої (некласичної) раціональності та розуміння, принципи духовності (зокрема «етичної гідності істини», «третьої правди», «інтелектуальної рішучості» тощо), розвивав неоплатонічну концепцію вилучення архетипових (на зразок ейдосів Платона) структур буття, розуму та культури; виділив архетипи української культури. Запропонував цілісну концепцію людини як носія й осередку культури.
-