Кривий Сергій

Кривий Сергій
Кривий Сергій Лук’янович (10 серпня 1949 р.)   професор кафедри інформаційних систем, доктор фізико-математичних наук, професор.

У 1972 р. Кривий С. Л. закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики. У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Пошук інваріантів програм над вільними алгебрами даних», а у 1998 р.   докторську дисертацію на тему «Ітеративні методі аналізу програм над однорівневою пам’яттю».

На даний момент є членом вчених рад Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Київського національного університету Архітектури та будівництва.
-