Горський Вілен

Горський Вілен
Горський Вілен Сергійович (27 жовтня 1931 р.)     доктор філософських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України. Філософ, історик української філософії, дослідник духовної спадщини Русі, автор одного з перших підручників з історії української філософії, має публікації у галузі методології історико-філософських досліджувань. Також автор бібліографічного словника «Філософська думка в Україні», десяти індивідуальних та двох колективних монографій, чотирьох збірників наукових праць, доповідей на міжнародних конференціях в Україні, Росії, Польщі, Болгарії, Італії, Франції, Швейцарії, США.

У науковому доробку вченого      близько трьохсот наукових та науково-методичних праць, у тому числі підручник «Історія української філософії», що витримав чотири перевидання.
-