Горін Сергій

Горін Сергій
Горін  Сергій Миколайович   український історик, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії факультету гуманітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія». Основна тематика наукових досліджень: історія Церкви, монастирів та чернецтва в Україні XV–XVII ст.

Основні праці:
  • Монастирі Луцько-Острозької єпархії кінця XV – середини XVII ст.: функціонування і місце у волинському соціумі. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – 560 с.
  • Волинські монастирі під патронатом князів Корецьких (до середини XVII ст.) // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Історичні науки. – 2010. – Т. 104. – С. 9–13.
  • Мобільність ченців волинських монастирів у першій половині XVII сторіччя// СОЦІУМ. Альманах соціальної історії. – 2010. – Випуск 9. – С. 20–36.
  • Жидичинський Свято-Миколаївський монастир (до середини XVII сторіччя). – Київ: Майстерня книги, 2009.
  • Маєткові конфлікти чернецтва у першій половині XVII ст. (на прикладах волинських монастирів)// СОЦІУМ. Альманах соціальної історії. – 2008. – Випуск 8. – С. 280–289.
  • Монастирі Західної Волині (друга половина XV – перша половина XVII століть). – Львів: Видавництво Отців Василіян «Місіонер», 2007. – 332 с.

Рецензії

-