Ковацька Оксана

Ковацька Оксана
Кандидат філологічних наук, закінчила Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 2003 року захистила дисертацію «Експериментальна проза 20-их років ХХ століття: жанрово-стильові модифікації (В. Домонтович, А. Любченко, М. Йогансен)», написану під керівництвом проф. Юрія Коваліва.

З 2003 до 2004 року працювала в Міжнародній школі україністики Національної академії наук України. У 2004–2006 роках обіймала посаду завідувача кафедри слов’янських мов в Інституті політичного лідерства та лінгвістики МАУП. 2005 року працювала на кафедрі теорії та історії світової літератури Київського національного лінгвістичного університету, з 2007 – в Інституті міжнародних і політичних студій Ягеллонського університету в Кракові.

Наукові інтереси: українська література ХХ – початку ХХІ століть, проза, постколоніальні студії, імагологія, мілітарний дискурс, ідентичність, категорія покоління, історична пам’ять тощо.
-