Рущенко Ігор

Рущенко Ігор
Рущенко Ігор Петрович (22 серпня 1953 р.)   відомий харківський соціолог, доктор соціологічних наук, професор, член правління Соціологічної асоціації України. Автор 180-ти наукових праць. Основний науковий інтерес до початку війни – соціологія злочинності.

З 2014 р. працює над питаннями соціології війни і національної безпеки, опублікував першу в Україні монографію, присвячену поточному воєнному конфлікту: Російсько-Українська війна: погляд соціолога (2015). Соціологічний підхід дозволив вченому показати слабкі місця українського суспільства, якими скористався агресор у 2014 р. для підриву українського соціуму в певних регіонах країни. Подальше дослідження призвело автора до думки, що значна частина України лежить в «міжцивілізаційному поясі», де і розгортається епічна за масштабом боротьба за існування українського народу в тілі європейської цивілізації. «Війна цивілізацій» – певний підсумок наукових узагальнень автора у царині національної безпеки, що було їм зроблено за роки гібридної війни.
-