Марина Ткачук

Ткачук Марина
Ткачук Марина Леонідівна (21 вересня 1964 р.)   український історик філософії, доктор філософських наук, декан факультету гуманітарних наук і професор кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія». Заслужений діяч науки і техніки України.

М. Л. Ткачук належить до кола провідних українських істориків філософії. Наприкінці 1980-х започаткувала систематичні дослідження з історії вітчизняної академічної філософії ХІХ   початку ХХ ст., вперше залучивши до фахового історико-філософського аналізу значний масив архівних і рукописних джерел з історії філософської науки й освіти в Університеті Св. Володимира та Київській духовній академії.

Є автором численних праць з історії духовно-академічної та університетської філософії в Києві, теорії та методології історико-філософського пізнання. Ініціатор і керівник численних дослідницьких проектів, присвячених історії філософської науки та освіти на українських теренах.

Рецензії

-