Вдовина Ольга

Вдовина Ольга Ярославівна – кандидат філософських наук, науковий співробітник відділу історії філософії України Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України.
-