Козловський Віктор

Козловський Віктор
Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія». Тривалий час працював в Інституті філософії НАН, де займався дослідженнями в царині філософії культури та історії філософії. Свідченням цього є колективні праці («Отечественная общественная мысль эпохи Средневековья», 1988; «Культура и развитие человека», 1989; «Бытие человека в культуре», 1992), та індивідуальна монографія («Культурный смысл: генезис и функции», 1991).

В НаУКМА долучився до вивчення історії вітчизняної та зарубіжної філософії, що дістало втілення в низці публікацій у фахових часописах і колективних монографіях. Особливу увагу приділено філософії І. Канта, зокрема антропологічним ідеям видатного німецького мислителя. Запропонована монографія «Кантова антропологія: джерела, констеляції, моделі» підсумовує довготривале студіювання (більше 10 років) антропологічного дискурсу фундатора критичної філософії. 

Вченою радою Національного університету «Києво-Могилянська академія» присуджено Премію імені Петра Могили за 2015 рік за монографію «Кантова антропологія: джерела, констеляції, моделі» в галузі гуманітарних наук.
-