Будний Василь

Будний Василь
Будний  Василь (1954 року народження) – український літературознавець, педагог. Кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету ім. Івана Франка. Займається дослідженнями в галузі теорії й історії літератури і критики, літературної компаративістики, франкознавства. 

Основні праці:
  • Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство: Підручник. – Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська акамедія», 2008. – 430 с.
  • Ільницький М., Будний В. Порівняльне літературознавство: Навчальний посібник: У 2 ч. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – Частина І: Лекційний курс. – 280 с.; Частина ІІ: Практичні заняття. –144 с.
Статті:
  • Будний В. Феномен українського формалізму: аспекти і контексти // Формалізм: Збірник статей / Упорядники Олена Галета, Зоряна Рибчинська (Центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету ім. Івана Франка). – Львів: Літопис, 2004. – С. 49-56. – («Соло триває… нові голоси». – Вип. 1).
  • Будний В. Типологія літературно-критичної інтерпретації: проблематизація понять і підходів // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Випуск 33: Теорія літератури та порівняльне літературознавство. – Львів, 2004. – С. 153–159.
  • Будний В. «Між ідеєю і формою» (Імпресіоністична критика доби українського модерну) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Випуск 35: Літературознавство. – Львів, 2004. – С. 94-106.
  • Будний В. Між дисциплінами: розширення контекстів літературознавчої галузі чи зміна статусу? // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Випуск 44. – Частина 1. – Львів, 2008. – С. 22-31.
  • Будний В. Поліфонія критичного слова // Микола Ільницький: Біобібліографічний покажчик / Уклад.: Л. Ільницька; Наук. ред. і авт. передм. В. Будний. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – С. 5-25. – (Українська біобібліографія. Нова серія. Ч. 16).
-