Гайко Геннадій Іванович

Гайко Геннадій
Гайко Геннадій Іванович (11 грудня 1965 р.)  – український вчений в галузі гірництва та підземного будівництва, доктор технічних наук, доктор будівництва, професор, член Донецького відділення Наукового товариства імені Шевченка, член-кореспондент Академії будівництва України по відділенню «Будівництво шахт, рудників і підземних споруд».

Автор понад 140 наукових публікацій. Основні праці:

  • Gayko G., 2008. Mining Engineering in the History of Culture and Engineering (in:) New Challenges and Visions for Mining. 21st World Mining Congress. Krakow: AGH.
  • Gayko G., Kasyanov V., 2007. Utilizing Thermal Power Potential of Coal by Underground Burning (Gasification) of Thin Coal Layers (in:) International Mining Forum — 2007. London, Leiden, New York: Taylor & Francis/Balkema.
  • Литвинский Г. Г., Гайко Г. И., Кулдыркаев Н. И. Стальные рамные крепи горных выработок. — Киев: Техніка, 1999. — 216 с.
  • Гайко Г. І. Конструкції кріплення підземних споруд: Навчальний посібник. — Алчевськ: ДонДТУ, 2006. — 133 с.
  • Гайко Г. , Білецький В., Мікось Т., Хмура Я. Гірництво й підземні споруди в Україні та Польщі (нариси з історії). — Донецьк: УКЦентр, Донецьке відділення НТШ, «Редакція гірничої енциклопедії», 2009. — 296 с.
  • Г. И. Гайко. История освоения земных недр. Донецк:Східний видавничий дім, 2009. — 292 с. кол. іл. (формат А4).
  • Гайко Г. , Мікось Т., Хмура Я., Ю. М. Бровендер, Р. І. Кінаш. Дивовижний світ давнього гірництва: Наук.-попул. нарис /За заг. ред. Г. І. Гайка. — Алчевськ:ДонДТУ, 2005. — 130 с.

Рецензії

-