Гуржій Олександр

Гуржій Олександр
Гуржій Олександр Іванович (2 лютого 1955 р.)  – літературний псевдонім Давид Грай. Головний науковий співробітник Інституту історії України НАНУ. Дослідник історії  України ХVII-XIX ст.,  історіограф і джерелознавець. Доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки  України. Лауреат премії ім. М. С. Грушевського НАН України.

Рецензії

-