Боряк Геннадій

Боряк Геннадій
Боряк  Геннадій (1956 року народження) – український історик-архівіст, археограф, джерелознавець. Доктор історичних наук, професор. Член-кореспондент НАН України. Заслужений діяч науки і техніки України (2006). Заступник директора Інституту історії України НАН України з наукової роботи (з 2009). Член правління Національної спілки краєзнавців України, член Українського біографічного товариства (1998 р.), Українського історичного товариства (1995 р.), Спілки архівістів України (1991 р.). Лауреат премії імені Василя Веретенникова (2000 р.). 

Основні праці:
  • Боряк Геннадій. Архівні документи на аукціонах світу як нова загроза національній архівній спадщині. Матеріали повідомлення на 7-й Європейській конференції архівів. Варшава, 18–20 травня 2006 р. / Державний комітет архівів України. – Київ, 2006. – 60 с.
  • H. Borjak. Thefts in Archives: New danger, New Challenge. How to Prevent Losses. Position paper Presented at the VII European Conference on Archives «Archivist: Profession of Future in Europe», Warsaw, May 18–20, 2006 / [State Committee on Archives of Ukraine]. – Kyiv, 2006. – 28 pp.
  • Боряк Геннадій. Проблеми подальшого реформування документно-інформаційної сфери // Архіви України. – 2005. – № 1–3. – С. 9–31.
  • Боряк Геннадій, Новохатський Костянтин (Україна). Модерне архівне законодавство України // Архіви України – Випуск 254 (3 (254)): травень – червень – 2004.
  • Хрестоматія з архівознавства: Навч. посібник для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / Упоряд. Г. В. Боряк, та ін. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2003. – 408 с.
-