Білоус Наталія

Білоус Наталія
Білоус  Наталія Олексіївна  (1972 року народження) – фахівець із проблем соціальної історії України раннього нового часу, історичної урбаністики, дослідниця історії міського самоврядування ХV–ХVІІ ст., соціотопографії міст, соціально-правових відносин у містах, світогляду і ціннісних орієнтирів міщан та інші проблеми соціальної історії Волині й Наддніпрянщини.

Наталія Білоус закінчила історичний факультет Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, проходила стажування у Варшавському університеті, Ягеллонському університеті (м. Краків), Люблінському університеті ім. Марії Складовської-Кюрі. 
З 2004 року працює науковим співробітником Центру досліджень проблем соціальної історії України відділу історії України середніх віків і раннього нового часу Інституту історії України НАН України.

Рецензії

-