Чумаченко Борис

Чумаченко Борис
Старший викладач кафедри культурології Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Фахівець з античної культурології, зокрема стародавньої Греції. Займається вивченням єдності соціо- та культурогенезу стародавньої Греції, феномену агоністики як конструктивного принципу цієї культури, лексикону античної культури. Написав низку праць з елліністики, зокрема –навчальний посібник «Вступ до культурології античності. Стародавня Греція».
-