Білокінь Сергій

Білокінь Сергій
Білокінь  Сергій (1948 року народження)   український історик, джерелознавець. Кандидат філологічних наук, доктор історичних наук. Заслужений діяч науки і техніки України (2007). Головний науковий співробітник відділу історії України другої половини ХХ ст. Інституту історії України НАН України. Керівник Центру культурологічних студій Інституту.

Основні праці:
  • Білокінь С. Автокефальний протоієрей Кирило Стеценко // Україна. Наука і культура / Академія наук УРСР; Тов-во «Знання» УРСР. – Київ, 1991. – Вип. 25. – С. 318–326.
  • Білокінь С. Видавнича діяльність товариства «Друкарь» // Пам’ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 4 (174). – С. 20–37.
  • Голод 1932–1933 років в Україні: причини та наслідки / С. І. Білокінь, О. М. Веселова, Т. В. Вронська, О. І. Ганжа, В. В. Головко та ін.; Відп. ред. В. М. Литвин. – Київ : Наукова думка, 2003. – 888 с.
  • Білокінь С. І. Закоханий у вроду слів / С. І. Білокінь. – Київ, 1990. – 42 с.
  • Збірник пам’яті українського бібліографа Федора Максименка = A collection dedicated to the memory of Ukrainian bibliographer Fedir Maksymenko / МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка, Наукова бібліотека ; [упоряд.: Г. Домбровська, Л. Панів ; редкол.: В. Кметь (голова), С. Білокінь, Я. Дашкевич та ін.]. – Львів : [Коло], 2008. – 364 с.
  • Білокінь С. Із практики поекземплярного дослідження українських совєцьких видань // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 223–236.
  • Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941рр.) : Джерелознавче дослідження / С. Білокінь; НАНУ. – Київ, 1999. – 448 с. – (Україна у ХХ ст. ; Т.1).
  • Білокінь С. Микола Зеров // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 8–9.
-