Селігей Пилип

Селігей Пилип

Селігей Пилип Олександрович (27 січня 1975 р.)   український мовознавець, старший науковий співробітник відділу слов’янських мов Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. Автор публікацій з проблем етимології, порівняльно-історичної лексикології, стилістики, соціолінгвістики, лінгвістики впливу, термінознавства, історії українського мовознавства й історії української літератури.

Основні праці:
• «Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. 1930–2005: Матеріали до історії» (2005; співавтор).
• «Таємниці письменницьких шухляд: Детективна історія української літератури» (2010; співавтор).
• «Мовна свідомість: Структура, типологія, виховання» (2012).
• «Історія української культури» (у 5 т.; 2001–2013; співавтор).
• «Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові» (2014).
• «Світло і тіні наукового стилю» (2016).

-