Сегеда Сергій

Сегеда Сергій

Сегеда Сергій Петрович (28 квітня 1949 р.)    український антрополог та етнолог,  доктор історичних наук, професор. Провідний науковий співробітник Інституту народознавства НАН України. Нині є професором кафедри фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Т. Шевченка (з 2002 р.) і кафедри етнології та культурної антропології Щецинського університету (Польща, з 2007 р.). 

Спеціаліст у царині етнічної антропології та етнології народів Центрально-Східної Європи. Створив власну концепцію антропологічного складу українського народу. Досліджує антропологічні аспекти етногенезу та етнічної історії українського народу, зробив великий внесок у з'ясування генетичних витоків населення України.

Автор навчальних видань для студентів вищих навчальних закладів, затверджених Міністерством Освіти і Науки України, в тому числі першого в Україні фундаментального підручника з антропології (2009).

-