Художні моделі абстрактного живопису в Україні 1980-2000* Іва Павельчук

Художні моделі абстрактного живопису в Україні 1980-2000 (Епістемологія креації)***
ISBN: 978-966-518-628-1
Рік видання: 2013
Мова: українська
Формат: 100x90/16
Обкладинка: тверда
Кількість сторінок: 216

У монографії досліджено мистецькі платформи світоглядно-естетичного формотворення абстрактного живопису Укра­їни у період 1980–2000-х років, котрі ідентифікуються як локальні аналітичні моделі духовного розвитку. Детально роз­глянуто концептуальні передумови формування нових образотворчих змістів абстрактного малярства, які проаналізовано через типізацію історичних мистецьких проектів, що активізувалися на межі XIX–XX століть та поширювалися у простір мистецьких новацій майже до останньої чверті XX століття.


Зміст:

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ КОНТЕКСТ

РОЗДІЛ 2. АБСТРАКТНИЙ ЖИВОПИС ХХ СТОЛІТТЯ І ПРОБЛЕМА  «НОВОГО МИСТЕЦТВА» В КОНТЕКСТІ ХУДОЖНІХ ПОШУКІВ

2.1. Новації в науці і філософії межі XIX–ХХ століть як теоретична база абстрактного світогляду в мистецтві
2.2. Проекти неокантіанства, феноменології Е. Гуссерля та інтуїтивізму А. Бергсона в контексті соціогуманітарних  переоцінок межі XIX–ХХ століть

РОЗДІЛ 3. КРОСКУЛЬТУРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ВІДРОДЖЕННЯ АБСТРАКЦІЇ В УКРАЇНІ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

3.1. Досвід синтетичного творення постімпресіонізму в безпредметних експериментах вітчизняних митців 1980–2000-х років
3.2. Інспірації авангардних напрямів початку ХХ століття в українській абстракції 1980–2000-х років
3.3. Тенденції повоєнного абстракціонізму 1940–1960-х років в практиці українського живопису  1980–2000

ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ІЛЮСТРАЦІЇ

СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ

ПЕРЕЛІК ІМЕН

SAMMARY

CONTENTS

 

Відгуки (0)

+ Додати відгук
-