Демчук Руслана

Демчук Руслана
Демчук Руслана Вікторівна – кандидат філософських наук, доцент факультету гуманітарних наук, кафедри культурології Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

Займається вивченням протонаціональним дискурсом і проблематикою ідентичності, міфологією культури та питанням формування національної культурної традиції. Написала низьку праць про формування Києворуської цивілізації та українські православні храми. Окремої уваги заслуговують монографії на тему сприйняття феномена Софії  Київської.
-