Максименко Сергій

Максименко Сергій
Максименко Сергій Дмитрович (15 грудня 1941 р.)    директор Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член низки міжнародних академій. Засновник наукової школи генетичної психології, розробник генетико-моделювального та експериментально-генетичного методів теорії розвитку особистості.

Під керівництвом проф. С. Д. Максименка захищено приблизно 200 кандидатських та понад 70 докторських дисертацій. Автор першого в Україні підручника «Психологія особистості», понад 800 наукових праць, зокрема 35 підручників для студентів ВНЗ, 36 навчальних посібників, 30 монографій.
-