Боньковська Софія

Боньковська Софія
Боньковська Софія Миколаївна  –  старший науковий співробітник Інституту народознавства НАН України, кандидат мистецтвознавства. Досліджує українське традиційне та сакральне мистецво (зокрема художнє ковальство і мосяжництво), історію, типологію, іконографію та стилістику творів церковного художнього металу.

Співавтор колективних досліджень «Народні художні промисли УРСР», «Чарівне веретено: Нариси», «Поділля», «Українська хрестологія», «Історія Гуцульщини» тощо.
-