Габович Олександр

Габович Олександр
Габович Олександр (1946 року народження) – фізик-дослідник, закінчив фізичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1969 р.). Доктор фізико-математичних наук, провід. науковий співробітник Інституту фізики, професор кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла НТУУ «КПІ».
-