Шрагіна Лариса

Шрагіна Лариса
Шрагіна  Лариса  – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та прикладної психології Одеського національного університету, Майстер ТРВЗ (диплом Г.С. Альтшуллера № 65), науковий керівник Лабораторії «ТРВЗ-педагогіка України».

Знання ТРВЗ дозволило автору запропонувати принципово нові підходи до вирішення низки проблем психології творчості, створити оригінальну концепцію природи уяви, а також використовувати інструменти ТРВЗ при викладанні різних курсів психології у вищій школі. Співавтор інноваційної технології «Випереджаюча педагогіка» для розвитку системного мислення і керованої уяви.

Автор 6 книг і понад 120 публікацій.
-