Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія. Лаврінець Олена

Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія
Зміст/фрагмент книги
ISBN: 978-966-2410-99-0
Співавтори: Симонова Катерина,Ярошевич І. А.
Рік видання: 2019
Мова: українська
Формат: 100x90/16
Обкладинка: тверда
Кількість сторінок: 524
У підручнику системно викладено матеріал із трьох розділів граматики сучасної української літературної мови – морфеміки, словотвору та морфології. Основні поняття, категорії та одиниці описано, спираючись на традиційні й новітні здобутки українських і зарубіжних учених-лінгвістів. У витлумаченні теоретичного матеріалу враховано також досвід викладачів мовознавчих дисциплін закладів вищої освіти, уже зафіксований у відповідній навчальній літературі. Основну увагу зосереджено на проблемних теоретичних питаннях, неоднозначно потрактованих у сучасному українському мовознавстві.

Теоретичні положення проілюстровано прикладами, дібраними з функційно-стильових різновидів української літературної мови.

Для мовознавців, викладачів і студентів філологічних факультетів.

Відгуки (0)

+ Додати відгук
-